1 "รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว".(ปรับปรุง 22/ต.ค./61) ข่าวใหม่
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2561".(ปรับปรุง 18/ต.ค./61) ข่าวใหม่
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 ตุลาคม 2561".(ปรับปรุง 3/ต.ค./61) ข่าวใหม่
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 กันยายน 2561".(ปรับปรุง 3/ก.ย./61)
1 "สำนักผังเมืองร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ประปาแม้นศรี วันที่ 29 สิงหาคม 2561".(ปรับปรุง 3/ก.ย./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 -31 สิงหาคม 2561".(ปรับปรุง 20/ส.ค./61)
1 "สำนักผังเมืองปรัปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักผังเมือง ผังถนนมิตรไมตรี".(ปรับปรุง 10/ส.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 สิงหาคม 2561".(ปรับปรุง 3/ส.ค./61)
1 "ประกาศผลการคัดเลือก ข้าราชการ และลูกจ้างดีเด่น สำนักผังเมืองประจำปี 2560".(ปรับปรุง19/ก.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 -31 กรกฎาคม 2561".(ปรับปรุง18/ก.ค./61)
1 "ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ข้าราชการ และลูกจ้างดีเด่น สำนักผังเมืองประจำปี 2560".(ปรับปรุง10/ก.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 กรกฎาคม 2561".(ปรับปรุง5/ก.ค./61)
1 "รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสำนักผังเมือง".(ปรับปรุง 5ก.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 15 -30 มิถุนายน 2561".(ปรับปรุง19/มิ.ย./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 -15 มิถุนายน 2561".(ปรับปรุง5/มิ.ย./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่16 -31 พฤษภาคม 2561".(ปรับปรุง18/พ.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่1 -15 พฤษภาคม 2561".(ปรับปรุง10/พ.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2561".(ปรับปรุง10/เม.ย./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2561".(ปรับปรุง 3/เม.ย./61)
1 "สำนักผังเมืองประชุมหารือแนวทางพัฒนามาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR).(ปรับปรุง 28/มี.ค./61)
1 "สำนักผังเมืองประชุมกลุ่มย่อยหารือแนวทางพัฒนามาตรการโอสิทธิการพัฒนา (TDR).(ปรับปรุง 28/มี.ค./61)
1 "สำนักผังเมืองประชุมหารือแนวทางมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (PUD).(ปรับปรุง 28/มี.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2561".(ปรับปรุง 20/มี.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2561".(ปรับปรุง 19/ก.พ./61)
1 "สผม.เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย".(ปรับปรุง 19/ม.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 31 มกราคม 2561".(ปรับปรุง 19/ม.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2561".(ปรับปรุง 5/ม.ค./61)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2560".(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า".(ปรับปรุง 7/ธ.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2560".(ปรับปรุง 6/ธ.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2560".(ปรับปรุง 21/พ.ย./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560".(ปรับปรุง 6/ต.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2560".(ปรับปรุง 22/ก.ย./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2560".(ปรับปรุง 5/ก.ย./60)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (เผยแพร่ 4/ก.ย./61)ข่าวใหม่ "รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว".(ปรับปรุง 22/ต.ค./61) ข่าวใหม่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เผยแพร่ 30/ต.ค./61)ข่าวใหม่
"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาด
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 738 รายการ และวัสดุ จำนวน 2 รายการ"

(ปรับปรุง 1/มิ.ย./61)
"ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี 2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกฯ" (ปรับปรุง 19/ก.ค./61) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เผยแพร่ 26/ต.ค./61)ข่าวใหม่
"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาด
ครุภัณฑ์ชำรุด ครั้งที่ 2"

(ปรับปรุง 27/ก.พ./61)
"ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี 2560"(ปรับปรุง 10/ก.ค./61)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (เผยแพร่ 11/ต.ค./61)ข่าวใหม่

"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาด
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 77 รายการ )"
(ปรับปรุง 19/ ม.ค./61)
"ประกาศสำนักผังเมือง เรื)อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งแบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น" (ปรับปรุง 4/เม.ย./61)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสลิงขับเคลื่อนลิฟต์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(เผยแพร่ 21/ก.ย./61)

"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสด จำนวน 19 รายการุ"

(ปรับปรุง 3/ม.ค./61)

"ประกาศกองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แผนที
แสดงอาคารและโครงข่ายคมนาคมกรุงเทพมหานคร
และแผนที่กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1ต่อ75,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
(ปรับปรุง 18/ ม.ค./61)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(เผยแพร่ 21/ก.ย./61)

 

 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(เผยแพร่ 20/ก.ย./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการเกี่ยวกับ การจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคั้งที่ 4)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เผยแพร่ 12/ก.ย./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคาร สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เผยแพร่ 10/ก.ย./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เผยแพร่ 7/ก.ย./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เผยแพร่ 6/ก.ย./61)

 

   

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอะไหล่ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IR2230 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 31/ส.ค./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อเล็กซ์มาร์ก รุ่น 50F3X0E โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 31/ส.ค./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนตู้ไฟฟ้าย่อยพร้อมอุปกรณ์ (ปรับปรุง 21/ส.ค./61)

 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 16/ส.ค./61)

 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการเกี่ยวกับการ จัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง 15/ส.ค./61)
    ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬ และกำแพงเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง 10/ส.ค./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการเกี่ยวกับการ จัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง 8/ส.ค./61)

 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง1/ส.ค./61)

 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง25/ก.ค./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง25/ก.ค./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬ และกำแพงเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง24/ก.ค./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ปรับปรุง24/ก.ค./61)

 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง10/ก.ค./61)
    "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)(ปรับปรุง18/มิ.ย./61)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน 1 ต่อ 4,000 และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศ และระดับชั้น ความสูงเพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง11/มิ.ย./61)
    "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง28/พ.ค./61)

 

  "ประกาศสำนักผังเมือง ฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปรับปรุง10/พ.ค./61)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง19/มี.ค./61)
    "ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง13/มี.ค./61)

 

  "ประกาศ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง28/ก.พ./61)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 21/ก.พ./61)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง 7/ก.พ./61)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผนที่แสดงอาคารและโครงข่าย คมนาคมกรุงเทพพมหานครด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง 6 /ก.พ./ 61)

 

  "ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง 31/ม.ค./61)

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผนที่ แสดงอาคารและโครงข่ายคมนาคมฯ (e-bidding) (ปรับปรุง 26/ม.ค./60)

 

  "ประกาศกองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผนที่ แสดงอาคารและโครงข่ายคมนาคมฯ (ปรับปรุง 19/ม.ค./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผนที่ แสดงอาคารและโครงข่ายคมนาคมฯ (ปรับปรุง 8/ม.ค./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผนที่ แสดงอาคารและโครงข่ายคมนาคมฯ (ปรับปรุง 28/ธ.ค./60) ยกเลิก ยกเลิก

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 27/ธ.ค./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 15/ธ.ค./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ (แบบหอยโข่ง) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 15/ธ.ค./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเวรยามรักษาการณ์ ฯ(e-bidding) (ปรับปรุง27/พ.ย./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง13/พ.ย./60)

 

"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง บริเวณอาคารสำนักผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ปรับปรุง2/ต.ค./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ที่ใช้ในอาคาร สำนัก ผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ปรับปรุง 2/ ต.ค./60)

 

"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาาคาร สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง20/ ก.ย./60)
    "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง (เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปรับปรุง15/ ก.ย./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคาร สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง" (ปรับปรุง12/ ก.ย./60)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมดูงาน

(ปรับปรุง 17/ต.ค./61)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

(ปรับปรุง 11/ต.ค./61)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 28 กันยายน 2561

สำนักผังเมืองจัดงานแสดงมุทิตาจิต “ร้อยรักถักทอใจ ฮักด้วยใจ๋ จังฮู้”

(ปรับปรุง 3/ต.ค./61)

 

 

     

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 11 กันยายน 2561

สำนักผังเมืองจัดอบรมการเป็นวิทยากรบรรยาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

(ปรับปรุง 13/ก.ย./61)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 6 กันยายน 2561

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง สุขภาพของบุคลากรในสำนักผังเมือง

(ปรับปรุง 10/ก.ย./61)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 5 กันยายน 2561

สำนักผังเมืองจัดอบรมความรู้เรื่องกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ

(ปรับปรุง 10/ก.ย./61)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

สำนักผังเมืองร่วมประชุมหารือ การพัฒนาพื้นที่ประปาแม้นศรี

(ปรับปรุง 3/ก.ย./61)

 

 

     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

สำนักผังเมืองให้การต้อนรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ College of Policy Science, Ritsumeikan University (RU)

(ปรับปรุง 29/ส.ค./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักผังเมือง ครั้งที่ 2

(ปรับปรุง14/ส.ค./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

(ปรับปรุง10/ส.ค./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Raffle Instutions ประเทศสิงคโปร์

(ปรับปรุง 8/ส.ค./61)

 

 

     

 

     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

สำผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

(ปรับปรุง 7/มิ.ย./61)

 
     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างสำนักผังเมือง

(ปรับปรุง 10/พ.ค./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานในการประชุมปรับโครงสร้างหน่วยงาน และกระบวนการทำงานของสำนักผังเมือง

(ปรับปรุง3/พ.ค./61)

     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 30 มีนาคม 2561

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

(ปรับปรุง 3/เม.ย./61)

     
     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ปรับปรุง 16/ก.พ./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักผังเมืองร่วมประชุมเพื่อการจัดกิจกรรม
“แต้มสี กรุงเทพฯ”

(ปรับปรุง 13/ก.พ./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักผังเมืองจัดประชุมข้าราชการ และลูกจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์

(ปรับปรุง13/ก.พ./61)

     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 30 มกราคม 2561

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากบังคลาเทศ

(ปรับปรุง 31/ม.ค./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 มกราคม 2561

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

(ปรับปรุง 29/ม.ค./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 22 มกราคม 2561

สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ ชุมชนคลองเตย

(ปรับปรุง 22/ม.ค./61)

 

     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมือง ร่วมกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองร่วมพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Sport Day

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองจัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

     

เปิดดูรายละเอียด

วันที่15 พฤศจิกายน 2560

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Sport Day

(ปรับปรุง 20/พ.ย./60)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่10 พฤศจิกายน 2560

สำนักผังเมืองประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ในหัวข้อ “มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา TDR และ มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ PUD

(ปรับปรุง13/พ.ย./60)

 

0)