สำนักผังเมืองจัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการ
NEWS
   
   
   

 

   

 

   
   

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 มกราคม 2560

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานผังเมืองจากจังหวัดจันทบุรี

(ปรับปรุง 12/ม.ค./60)

 

   

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ผู้บริหารสำนักผังเมืองสผม.จัดโครงการผังเมืองสัญจรที่เขตทวีวัฒนา

(ปรับปรุง 23/ธ.ค./ 59)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2559

สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 44 ปี

(ปรับปรุง 23/ธ.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ผู้บริหารสำนักผังเมืองร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจฯ

(ปรับปรุง 8/ธ.ค./ 59)

   

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 23 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในงาน Thailand Local Government 2016

(ปรับปรุง 24/พ.ย./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 22 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองร่วมกันแปลอัษรเลข 9 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรฯ6

(ปรับปรุง 24/พ.ย./ 59)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 17 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองจัดโครงการผังเมืองสัญจรที่เขตมีนบุรี

(ปรับปรุง 18/พ.ย./ 59)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองจัดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารร่วมในงานวันผังเมืองโลก

(ปรับปรุง 11/พ.ย./ 59)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 4 พศจิกายน 2559

สำนักผังเมืองประชุมการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามโครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการตามผังเมืองรวม

(ปรับปรุง 8/พ.ย./ 59)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองจัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงฯ

(ปรับปรุง 2/พ.ย./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประจำสัปดาห์

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

   

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองจัดอบรมโครงการศึกษาและวิเคราะห์
ความเหมาะสมของมาตรการตามผังเมืองรวมฯ

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน
จากโรงเรียนนายร้อย จปร.

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองร่วมพิธีถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองร่วมเฝ้าฯในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

(ปรับปรุง 25/ต.ค./ 59)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 ตุลาคม 2559

คณะผู้บริหารสำนักผังเมืองร่วมลงนามถวายความอาลัย

(ปรับปรุง 28/ต.ค./ 59)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 19 ตุลาคม 2559

สำนักผังเมืองร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพครบ 7 วัน ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(ปรับปรุง21/ต.ค./ 59)