ติดต่อเรา

 
     
 

ที่อยู่ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 
 

โทร. : 0-2354-1256 โทรสาร : 0-2354-1256

 
  ศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง (One Stop Service Center) : โทร 0-2354-1256  
 
รถประจำทางที่ผ่าน : 24 , 69 , 92 , 187 , 504 , 538 , 555 ปอ.พ.35 (ป้าย ร.พ.ทหารผ่านศึก)
 
  e-mail : ucd1285@gmail.com  
  facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002471228338&fref=ts  
     
 
แผนที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
 
  map  
 
 
  ติอต่อส่วนราชการภายในหน่วยงาน  
  สำนักงานเลขานุการ : โทร. 0-2354-1255 โทรสาร 0-2354-1256 ภายใน 3005  
 
กองนโยบายและแผนงาน : โทร. 0-2354-1262 โทรสาร 0-2354-1262 ภายใน 3014
 
  สำนักงานวางผังเมือง : โทร. 0-2354-1274 โทรสาร 0-2354-1274 ภายใน 3030  
  กองควบคุมผังเมือง : โทร. 0-2354-1286 โทรสาร 0-2354-1285 ภายใน 3043  
  สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง : โทร. 0-2354-1278 โทรสาร 0-2354-1279 ภายใน 3035  
  สำนักงานภูมิสารสนเทศ : โทร. 0-2354-1268 โทรสาร 0-2354-1268 ภายใน 3022  
 
ปรับปรุงวันที่ 15 ตุลาคม 2562