การให้บริการของหน่วยงาน
 
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองยินดีให้บริการ ข้อมูลด้านผังเมืองกรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานคร
 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 44 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ถนนมิตรไมตรี (ตรงข้ามสนามกีฬาไทย-ญี่ปุน) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 
เปิดให้บริการทุกวันทำการ โทร 0-2354-1294
 
 
 
http://3d-cpd.bma.go.th/m การให้ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสำหรับ Smart Device
   
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
   
 
ดาวน์โหลด วิดิทัศน์ (Video) (ปรับปรุงวันที่ 18 ม.ค. 61)
   
 
บริการข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานคร
 
   
 
       
 
 
 
ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2561...................