การให้บริการของหน่วยงาน
   
 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 44 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ถนนมิตรไมตรี (ตรงข้ามสนามกีฬาไทย-ญี่ปุน) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 
 
เปิดให้บริการทุกวันทำการ 9.00-16.00 น. โทร 0-2354-1294 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 18 ม.ค. 61)
 
   
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
   
 
ดาวน์โหลด วิดิทัศน์ (Video) (ปรับปรุงวันที่ 18 ม.ค. 61)
   
 
บริการข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานคร
 
   
 
       
 
 
 
ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2561...................