การมีส่วนร่วมปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ตามแนวพระราชดำริ "กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์"

ปฐมนิเทศน์ 29 เมย.54    
 
ชาวไทย
 
ทวีปยุโรป
 
ทวีปเอเชีย
 
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 3 มิย 54 (สยามซิตี้)
 
 
 

21-2554